fbpx

POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU JOANNAKAZMIERCZAK.PL

1.

Tutejszy Serwis (strony internetowe Administratora) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki (informacje) tekstowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, jak również, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub podmiotów trzecich. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.

3.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator tj. Joanna Kaźmierczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kaźmierczak, NIP: 6343004124, adres do doręczeń: ul. Wandy 1, 40-322 Katowice.

4.

Pliki Cookies są używane na podstawie Pana/Pani zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie z tych plików jest niezbędne do świadczenia na Pana/Pani rzecz usług drogą elektroniczną. Administrator przyjmuje, że Pan/Pani jako użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowe oprogramowania wspierające zarządzanie plikami cookies. Administrator przyjmuje, że godzi się Pan/Pani na wszystkie pliki cookies stosowane w Serwisie, które nie są blokowane przez Pana/Pani przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Pan/Pani jako użytkownik korzysta. Może Pan/Pani blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Może Pan/Pani również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili może Pan/Pani również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn lub wtyczek.

5.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji jako jego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Pana/Pani indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury, funkcjonalności oraz zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Pana/Panią.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies, które umożliwiają niezbędne korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Serwisu;
 4. pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Pana/Panią jako użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Pan/Pani pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu lub funkcjonalności strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwościach oraz sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Pana/Pani oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także serwisy społecznościowe w ich własnych celach.

8.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
W Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, np. na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.networkadvertising.org/choices).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym informuję Pana/Panią, iż ja – Joanną Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kaźmierczak, NIP: 6343004124 (określana dalej również jako „Administrator”) przetwarzam Pana/Pani dane osobowe.

W związku z powyższym Administrator przekazuje Pani/Panu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kaźmierczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kaźmierczak, NIP: 6343004124, adres do doręczeń: ul. Wandy 1, 40-322 Katowice. Administrator danych osobowych tj. Joanna Kaźmierczak jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych (dane kontaktowe Administratora znajdują się poniżej).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 781 692 800;
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@joannakazmierczak.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora pod adresem: ul. Wandy 1, 40-322 Katowice;
 • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: www.joannakazmierczak.pl/kontakt/ ;
 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: ul. Wandy 1, 40-322 Katowice.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań docierających za pośrednictwem kanałów kontaktowych (komunikacyjnych) z Administratorem określonych powyżej tj. w części „dane kontaktowe Administratora” tj. w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora (w ramach serwisu: www.joannakazmierczak.pl), pocztą tradycyjną i/lub dla wypełnienia zobowiązań umownych i ich realizacji czy obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego oraz w celach takich jak dochodzenie, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, tworzenia archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, w celu identyfikacji klienta powracającego, analizy, statystyki oraz optymalizacji, jak również w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez Administratora), wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane;
 • Pana/Pani dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie powszechne obowiązujących przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji
  z Administratorem i/lub realizacji zobowiązania umownego. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane rejestrowe opublikowane w publicznych rejestrach,
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług przez Administratora;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
 • dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pan/Pani korzysta;
 • płeć;
 • dane zawarte w ramach korespondencji kierowanej do Administratora.

Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

Podanie danych osobowych (w granicach powyższego zakresu) jest niezbędne do realizacji komunikacji z Administratorem, a na późniejszym etapie do ewentualnej realizacji zobowiązania umownego. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub uniemożliwić komunikację z Administratorem, co może skutkować np. brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie, wysłania newslettera czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej Administratora.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 2. biura informacji gospodarczej;
 3. nabywcy wierzytelności Administratora;
 4. podmioty świadczące usługi:
  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • profesjonalnej pomocy prawnej,
  • płatnicze;
  • księgowo- finansowe;
  • audytorskie i kontrolne;
  • windykacyjne;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku, do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przeanalizował ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pana/Pani danych, a następnie wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator na bieżąco monitoruje stan swojej infrastruktury technicznej, nadzoruje stosowane procedury, a w razie takiej konieczności wprowadza usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem (e-mail: kontakt@joannakazmierczak.pl).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji z Administratorem oraz przez okres 5 lat od wysłania ostatniego komunikatu w ramach komunikacji, co ma na celu analizę zapytań i usprawnienie współpracy z Administratorem, a celem wykonania zobowiązań umownych – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia lub odbioru dokumentów, z kolei celem ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu a celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

UPRAWNIENIA

 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać Pana/ Pani dane w powyższych celach, co do których wyraził(a) Pan/Pani sprzeciw, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie oraz uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych lub, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały szczegółowo opisane
  w art. 16 – 21 RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.